Cung cấp các dạng bồn khuấy trộn thực phẩm

(1 đánh giá của khách hàng)

Bồn khuấy trộn thực phẩm dùng để:

  • Chứa và khuấy trộn rượu bia
  • Khuấy trộn sữa
  • Nấu và trộn thực phẩm