Máy rút màng co chuyên dùng cho màng co PVC, POF, PE

(1 đánh giá của khách hàng)

Máy rút màng co dùng màng PVC, POF, PE để bọc:

  • Bọc chai lọ mỹ phẩm
  • Bọc hộp giấy
  • Bọc bát đĩa
  • Bọc hàng tiêu dùng