Máy chiết rót mini – Máy chiết rót chất lỏng mini

Máy chiết rót mini có những ưu điểm:

Chính xác trong quy trình chiết rót.

Nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng.

Tiết kiệm chi phí sản xuất.